SOLUȚII pentru viitor

Despre noi

CONSULTANȚĂ ÎN MANAGEMENT ȘI ADMINISTRARE DE BUSINESS

Morningstar Consulting activează pe piața de consultanță din România din anul 2008. Am început cu servicii de consultanță în management și administrare de business, ulterior dezvoltând o gama mult mai largă de servicii de consultanță.
Inițial ne-am adresat companiilor private care aveau nevoie de un plan de dezvoltare și organizare în activitatea curentă. Am elaborat strategii de dezvoltare și planuri de afaceri pentru companii private în scopul dezvoltării activității și acaparării unor noi segmente de piață.

Mai mult

CONSULTANȚĂ ÎN ACHIZIȚII PUBLICE

Prin seriozitate și professonalism ne-am atras parteneri importanți pe piața de profil. Astfel am reușit să accesam clienți din rândul companiilor de top de pe piața de construcții.

Dintre cei mai importanți amintim:
PORR Construct S.R.L, Euroconstruct Trading 98, Confort Timisoara, Delta ACM, Tehnocer, Alfa Construct Sistem, Trustul de Construcții, Govora SA, Mivan, AECOM, Hidroconstrucția SA, IL SUNG Corea de Sud SA.

ACTIVITATE ÎN PIAȚA DE CONSTRUCȚII

Din anul 2015 ne-am extins activitatea și am intrat pe piața de construcții în calitate de proiectant și executant. Am realizat primul nostru contract de proiectare pentru stația de tratare de la Turda având ca antreprenor general pe Dondi SPA Italia.

La finalul anului 2015, într-un timp record (10 zile) am realizat prima lucrare de construcții: „Modernizare drumuri de interes local în comuna Adâncata jud. Ialomița – 9 km”.

În prezent oferim o gamă de servicii complete de consultanță atât către clienți privați cât și către autorități publice. Obiectivul nostru principal este orientat către satisfacția clienților noștri și acoperirea tuturor nevoilor acestora.

CONSULTANȚĂ PENTRU PROIECTE

EXPERTIZĂ

SPECIALIȘTI ÎN ACHIZIȚII PUBLICE

Datorită experienței noastre de peste 5 ani în proiecte complexe de inginerie, asigurăm clienților noștri cele mai complete servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice, proiectării de procese industriale și execuție de lucrări.

Mai mult

CONSULTANȚĂ ACHIZIȚII PUBLICE

PROIECTARE

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII -DRUMURI

REȚELE DE APĂ ȘI CANALIZARE

STAȚII DE EPURARE

CONSTRUCȚII CIVILE

FURNIZARE TEHNOLOGIE PENTRU STAȚII DE EPURARE

DEPOZITE ECOLOGICE DE DEȘEURI

DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

INSTALAȚII DE COGENERARE

EXPERIENŢĂ ÎN DOMENIU DIN 2008

Servicii

CONSULTANȚĂ ACHIZIȚII PUBLICE

Mai mult

SECTOR PRIVAT

Întocmire Ofertă tehnico-economică

Întocmirea și verificarea documentelor de calificare

Depunerea ofertelor în SEAP

Identificarea și punerea la dispoziție a unor parteneri (subcontractori, proiectanți, asociați, etc)

SECTOR PUBLIC

Întocmirea documentelor de achiziție

Postarea documentelor pe SEAP

Organizarea procedurilor de achiziție

Evaluarea ofertelor

Întocmirea rapoartelor procedurii de achiziție

Întocmirea strategiei de achiziții

Consultanță lunară în domeniul achizițiilor

Formarea și instruirea personalului din departamentul de achiziții publice

SERVICII DE PROIECTARE

Mai mult

Studii de prefezabilitate

Studii de fezabilitate pentru obiective noi

D.A.L.I. – pentru obiective existente

PT DDE DTAC

Expertize

Studii GEO și TOPO

Audit și expertiză – soluții de remediereServiciile de proiectare acoperă următoarele domenii:
drumuri, alimentări cu apă, rețele de canalizare, stații de tartare, stații de epurare, lucrări civile, depozite de deșeuri.

SERVICII DE MANAGEMENT

Mai mult

Administrare business

Evaluare companie

Întocmire strategie de dezvoltare

Întocmire business plan

Formare personal

PARTENERI DE ÎNCREDERE

Beneficiari

CLIENȚI PRIVAȚI ȘI AUTORITĂȚI

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE, ADMINISTRATIEI PUBLICE SI FONDURILOR EUROPENE

Mai mult

Datorită trendului ascendent al economiei de piață un accent important s-a pus pe sectorul privat de nișă.
S-a dezvoltat un parteneriat cu un fond de investiții londonez – DELAMORE&OWL – pentru care se efectuează cercetări de piață.

SOLUȚII PENTRU NOI AFACERI

Proiecte

CONSULTANŢĂ, PROIECTARE, EXECUŢIE, PROJECT MANAGEMENT

Mai mult

Servicii de proiectare pentru obiectivul “Reabilitarea și modernizarea stației de epurare Turda-Câmpia Turzii” – beneficiar Dondi SPA Italia

Modernizare drumuri de interes local – Comuna Adâncata jud. Ialomița

Servicii de consultanță pentru întocmirea documentației de atribuire aferentă obiectivului “- Reabilitarea și dotarea Conacului Angelescu” – Comuna Bucșani

Servicii de consultanță pentru întocmirea documentației de atribuire aferentă obiectivului “Modernizare străzi de interes local în comuna Buturugeni, jud. Giurgiu”

Servicii de consultanță pentru întocmirea documentației de atribuire aferentă obiectivului “Reabilitarea / modernizarea unităților de învățământ preuniversitar – grădinița comunei Buturugeni – în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare”

Servicii de consultanță pentru întocmirea documentației de atribuire aferentă obiectivului “Achiziționare utilaj – Buldoexcavator”

Adaptare proiect tip pentru execuție sediu reprezentanță R.A.R. Gorj, cu două linii tehnologice” REGISTRUL AUTO ROMÂN

D.A.L.I. pentru proiectul “Lucrări de modernizare drumuri comunale în comuna Colceag, județul Prahova”

Întocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Gradinița cu program prelungit în Comuna Cristian”

Întocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Sală de sport multifuncțională în Comuna Cristian”

D.A.L.I. pentru proiectul “Modernizare drumuri de interes local” în comuna Drăgănești de Vede, județul Teleorman

Servicii de consultanță pentru întocmirea documentației de atribuire aferentă proiectului de investiții “Înființare rețea de iluminat public cu LED” – Comuna Drăgănești de Vede

Servicii de consultanță pentru întocmirea documentației de atribuire aferentă proiectului de investiții “Modernizarea drumului comunal DC 18, din comuna Drăgănești Vlașca, județul Teleorman”

Servicii de consultanță pentru procedurile de achiziție directă – ECONOMAT

Servicii de consultanță, asistență juridică pentru procedura de achiziție directă de lucrări – Școala generală Petrache Poenaru

Servicii de consultanță, asistență juridică pentru procedura de achiziție directă de lucrări – Liceul Viilor

PROIECTE DE PESTE 500 MILIOANE DE EURO

Cifre

PESTE 500 MILIOANE DE EURO

Valoarea proiectelor participate în 2014 se ridică la peste 500 milioane de euro.

Mai mult

PESTE 100 DE PROIECTE

În decursul celor 6 ani de activitate am participat la mai mult de 100 de proiecte.

ORIUNDE ÎN ȚARĂ

Zone de activitate

ACOPERIRE TOTALĂ

MorningStar acţionează pe întreg teritoriul României oferind clienţilor săi suportul de care au nevoie.

CLIENŢI DIN MEDIUL PRIVAT ȘI PUBLIC

CLIENȚI

CLIENȚI PRIVAȚI

Mai mult

ENERRAY
GOVORA SA
EURITEH
EUROCONSTRUCT 98
AECOM
MIVAN
DELTA ACM
PORR
GRUP PRIMACONS
REAL DESIGN TRUST
CONIZ ROMARG
CONSTRUZIONI DONDI
HIDROCONSTRUCȚIA SA
ALPHA CONSTRUCT
MARZIALI
VAD PROD

AUTORITĂȚI PUBLICE

Mai mult

PRIMĂRIA DRĂGĂNEȘTI VLAȘCA
PRIMĂRIA BUCȘANI
PRIMĂRIA BUTURUGENI
PRIMĂRIA DRĂGĂNEȘTI DE VEDE
PRIMĂRIA COLCEAG
PRIMĂRIA CRISTIAN
PRIMĂRIA ADUNAȚII COPĂCENI
ECONOMAT SECTOR 5
LICEUL VIILOR
ȘCOALA PETRACHE POENARU

Expansiunea afacerilor

Contact

S.C. MORNINGSTAR CONSULTING SRL

Strada Cornul Caprei nr. 53, ap. 1, sector 3, București

RO24206645
Mobil: 0733 073 331

office@morningstarcons.com
www.morningstarcons.com

Harta